همه ی نفس ها در سینه حبس شده اند . از هیچ کس صدایی در نمی آید . حتی از محمد مهدی 8 ماهه! از پنجره ی کاروان دستساز مان به بیرون خیره ایم . این همان چیزیست که برای دیدنش راهمان را منحرف کرده ایم . این همان تفریح زنده ی ماست . اینجا آفریقاست! اقای با ما همراه شده . به عنوان راهنما . از مصر . در قاهره; زمانی که به دنبال ترخیص وسایلمان بودیم پیدایمان کرد . عضو کمیته ی سازمان ملل امور خارجه است . آمده تا بدون دردسر های جانبی, ما را برای پیدا کردن راهمان

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها


Linda شرکت فراز آراد داتیس Bruce Juztin دانشکده موفقیت سدیم کربنات پرسش مهر سال تحصیلی 98-99 Jessica نیلگون Michelle